Choď na obsah Choď na menu
 


 

Tu Ježiš prišiel s nimi na miesto, ktoré sa volá Getsemani,

a povedal učeníkom:

„Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“

Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedejových synov.

I doľahli naňho smútok a úzkosť.

Vtedy im povedal:

"Moja duša je smutná až na smrť.

Ostaňte tu a bdejte so mnou.“

Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa:

„Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich.

No nie ako ja chcem, ale ako ty.“

A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil,

pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi.

Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať.

I povedal Petrovi:

„To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?

Bdejte a modlite sa,

aby ste nepadli do pokušenia!

Duch je síce ochotný, ale telo slabé."

(Mt 26, Lk 22)

 

...........................................................

 

 

Ježiš Kristus

nám skrze rehoľnú sestru sv. Faustínu Kowalskú hovorí:

 

Jedna hodina rozjímania

o mojom bolestnom umučení

väčšiu zásluhu

ako celý rok bičovania sa až do krvi.“

(Denníček, 369)

 

...........................................................

 

 

Počuj túto Ježišovu prosbu,

čítaj state o jeho utrpení,

rozjímaj nad tým, čo pre nás vytrpel,

ako veľmi nás miloval...

venuj trochu času tomu, ktorý nám obetoval

všetok svoj čas, celý svoj život...

Deň má 24 hodín – venuj mu aspoň jednu z nich...

 

... aby Ježiš nebol sám...

 

...........................................................

 

 

Informácie:

 • miesto : kdekoľvek  na svete, sám alebo v skupine, v kostole alebo doma,...

 • čas :

  • štvrtok večer, resp. v noci po 22:00 hod. a/alebo

  • každý deň po 15:00 hod. vrámci Hodiny Božieho milosrdenstva (každý podľa svojich možností, aspoň pár dní v týždni)

 • aktivita : čítať pomaly a do hĺbky Evanjeliové state o utrpení Krista od Getsemani až po Golgotu, meditovať o tom, modliť sa,...

  • Matúš 26-27

  • Marek 14-15

  • Lukáš 22-23

  • Ján 18-19

Na  začiatku je potrebné stíšiť sa, telesne sa upokojiť a modiť sa k Duchu Svätému.

 • odpustky :

Kto s úctou číta Sväté písmo, schválené patričnou autoritou, ako duchovné čítanie, môže získať za obvyklých podmienok čiastočné odpustky!

Kto takto číta Sväté písmo aspoň pol hodiny, môže získať úplné odpustky!

 

...........................................................

 

 

Getsemani

je modlitebná skupina ľudí, ktorí sa rozhodli

rozjímať o Ježišovom utrpení,

bdieť spolu s ním a nenechať ho samého v jeho bolesti.

 

Kto chce byť informovaný

o všetkých aktivitách Getsemani,

môže sa stať členom skupiny Getsemani na facebook :

http://www.facebook.com/group.php?gid=272309335072