Choď na obsah Choď na menu
 


10. Hľa, človek

11. 4. 2010

10.           Hľa, človek

 

07,00 hod.

 

 

Jn19

4 Pilát znova vyšiel a povedal im:

„Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli,

že na ňom nijakú vinu nenachádzam.“

5 Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti.

Pilát im povedal:

„Hľa, človek!“

6 Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali:

„Ukrižuj! Ukrižuj ho!“

Pilát im povedal: „Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu.“

7 Židia mu odpovedali: „My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna“

8 Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal.

9 Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: „Odkiaľ si?“

Ale Ježiš mu neodpovedal.

10 Pilát sa ho spýtal: „So mnou sa nechceš rozprávať?! Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?“

11 Ježiš odpovedal:

„Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora.

Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe.“

12 Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho.

Ale Židia kričali: „Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi.“

13 Keď Pilát počul tieto slová,

vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu

na mieste zvanom Lithostrotus, po hebrejsky Gabbatha.

14 Bol Prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia.

Tu povedal Židom:

„Hľa, váš kráľ!“

15 Ale oni kričali: „Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!“

Pilát im povedal: „Vášho kráľa mám ukrižovať?!“

Veľkňazi odpovedali: „Nemáme kráľa, iba cisára!“

16 Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali.

A oni prevzali Ježiša.

 

Ticho 1 min.

 

4 Pilát znova vyšiel a povedal im:

„Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli,

že na ňom nijakú vinu nenachádzam.“

 

.............

 

5 Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti.

 

.............

 

 „Hľa, človek!“

.............

6 Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali:

„Ukrižuj! Ukrižuj ho!“

 

.............

 

Pilát im povedal: „...Ja na ňom nenachádzam vinu.“

 

.............

 

7 Židia mu odpovedali:

„My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna“

 

.............

 

10 Pilát sa ho spýtal: „So mnou sa nechceš rozprávať?! Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?“

11 Ježiš odpovedal:

„Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora.

Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe.“

 

.............

 

12 Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho.

 

.............

 

(Pilát) povedal Židom:

„Hľa, váš kráľ!“

15 Ale oni kričali: „Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!“

Pilát im povedal: „Vášho kráľa mám ukrižovať?!“

Veľkňazi odpovedali: „Nemáme kráľa, iba cisára!“

 

.............

 

16 Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali.

A oni prevzali Ježiša.

 

 

 

 

07,30 hod.

 

 

Mt27

24 Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá,

vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec!“ 25

A všetok ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“

26 Vtedy im prepustil Barabáša;

Ježiša však dal zbičovať

a vydal ho, aby ho ukrižovali.

 

Ticho 1 min.

 

24 Pilát ... vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka.

A všetok ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“

 

.............

 

26 Vtedy im prepustil Barabáša;

Ježiša však dal zbičovať

a vydal ho, aby ho ukrižovali.