Choď na obsah Choď na menu
 


1. Ježiš v Getsemanskej záhrade

20. 4. 2010

1.           Ježiš v Getsemanskej záhrade

 

22,00 hod.

 

 

Mt26

36 Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom:

„Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“

37 Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov.

I doľahli naňho smútok a úzkosť. 38 Vtedy im povedal:

„Moja duša je smutná až na smrť.

Ostaňte tu a bdejte so mnou!“

39 Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa:

„Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich.

No nie ako ja chcem, ale ako ty.“

40 Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať.

I povedal Petrovi:

„To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?

41 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!

Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“

42 Znova odišiel a modlil sa:

„Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť,

nech sa stane tvoja vôľa.“

43 A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy.

44 Nechal ich, znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami.

45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im:

„Teraz už spite a odpočívajte!

Hľa, prišla hodina; Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov.

46 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca sa priblížil.“

 

Ticho 1 min.

 

I doľahli naňho smútok a úzkosť.

 

.............

 

„Moja duša je smutná až na smrť.

Ostaňte tu a bdejte so mnou!“

 

.............

 

Padol na tvár a modlil sa...

 

.............

 

„Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich.

No nie ako ja chcem, ale ako ty.“

 

.............

 

40 Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať.

 

.............

 

To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?

 

.............

 

41 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!

 

.............

 

Duch je síce ochotný, ale telo slabé.

 

.............

 

„Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“ ................. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, 10 príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa... (Mt 6) ................ Otče... nech sa stane tvoja vôľa.............

 

.............

 

38 (Ja) som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. (Jn 6) ................. Otče... nech sa stane tvoja vôľa..................

 

.............

 

7 Obety a dary si nepraješ,

lež uši si mi otvoril.

Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia,

8 preto som povedal: „Hľa prichádzam.

Vo zvitku knihy je napísané o mne,

9 že mám plniť tvoju vôľu.

A to chcem, Bože môj,

hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ (Ž 40) ............. Otče... nech sa stane tvoja vôľa.........

 

.............

 

43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. (Lk 22) ....................

 

.............

 

A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil. (Lk 22) ....................

 

.............

 

Pot (mu) stekal na zem ako kvapky krvi.  (Lk 22) ....................

 

.............

 

43 A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať:

 

.............

 

Hľa, prišla hodina; Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov.

 

 

 

 

22,30 hod.

 

 

Mk14

32 Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal svojim učeníkom: „Sadnite si tu, kým sa pomodlím.“ 33 Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána.

I doľahla naňho hrôza a úzkosť. 34 Vtedy im povedal:

„Moja duša je smutná až na smrť.

Ostaňte tu a bdejte!“

35 Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. 36 Hovoril:

„Abba, Otče!

Tebe je všetko možné.

Vezmi odo mňa tento kalich.

No nie čo ja chcem ale čo ty.“

37 Keď sa vrátil, našiel ich spať. I povedal Petrovi: „Šimon, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť?

38 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.

Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“

39 Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami.

40 A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať:

oči sa im zatvárali od únavy

a nevedeli, čo mu povedať.

Keď prišiel tretí raz, povedal im:

„Ešte spíte a odpočívate?

Dosť už.

Prišla hodina: hľa, Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov.

42 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca je blízko.“

 

Ticho 1 min.

 

I doľahla naňho hrôza a úzkosť.

 

.............

 

„Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte!“

 

.............

 

35 Padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina.

 

.............

 

„Abba, Otče!

Tebe je všetko možné.

Vezmi odo mňa tento kalich.

No nie čo ja chcem ale čo ty.“

 

.............

 

37 Keď sa vrátil, našiel ich spať.

 

.............

 

„..., spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť?

 

.............

 

38 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.

 

.............

 

39 Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami.

 

.............

 

40 A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať:

 

.............

 

Prišla hodina: hľa, Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov.