Choď na obsah Choď na menu
 


2. Zajatie Ježiša

19. 4. 2010

2.           Zajatie Ježiša

 

23,00 hod.

 

 

Jn18

1 Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci.

2 O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi.

3 Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami.

4 Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo naňho prísť, popodišiel a opýtal sa ich:

„Koho hľadáte?“

5 Odpovedali mu: „Ježiša Nazaretského.“ Povedal im:

„Ja som.“

Bol s nimi aj zradca Judáš.

6 Ako im povedal: „Ja som“, cúvli a popadali na zem. 7 Znova sa ich teda opýtal:

„Koho hľadáte?“

Oni povedali: „Ježiša Nazaretského.“ 8 Ježiš odvetil:

„Povedal som vám:

Ja som.

Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť!“

9 Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal: „Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného.“

10 Šimon Peter mal meč. Vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Sluha sa volal Malchus. 11 Ale Ježiš Petrovi povedal:

„Schovaj meč do pošvy!

Azda nemám piť kalich, ktorý mi dal Otec?!“

 

Ticho 1 min.

 

3 Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami.

 

.............

 

Ježiš vedel všetko, čo malo naňho prísť................

 

.............

 

„Koho hľadáte?“

„Ježiša Nazaretského.“

 

.............

 

„Koho hľadáte?“

„Ježiša Nazaretského.“

„Ja som.“ ...............

 

„Ja som, ktorý som!“

 

Ja som chlieb života.

Ja som svetlo sveta.

Ja som brána k ovciam:

Ja som dobrý pastier.

Ja som vzkriesenie a život.

Ja som cesta, pravda a život.

Ja som vinič, vy ste ratolesti.

 

.............

 

8 Ježiš odvetil:

„Povedal som vám:

Ja som.

Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť!“

 

.............

 

 „Schovaj meč do pošvy!

Azda nemám piť kalich, ktorý mi dal Otec?!“

 

 

 

 

23,30 hod.

 

 

Mt26

47 A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich,

a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu.

48 Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám, to je on; toho chyťte!“

49 A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: „Buď pozdravený, Rabbi!“ A pobozkal ho.

50 Ježiš mu povedal: „Priateľu, načo si prišiel!?“

Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho.

51 Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.

52 Ježiš mu povedal: „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú.

53 Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca

a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?

54 Ale ako by sa potom splnilo Písmo, že to má byť takto?“

55 V tú hodinu povedal Ježiš zástupom:

„Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali.

Deň čo deň som sedával a učil v chráme, a nezajali ste ma.“

56 Toto všetko sa stalo, aby sa splnili písma Prorokov.

Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa.

 

Ticho 1 min.

 

47 A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich,

a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu.

 

.............

 

48 Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám, to je on; toho chyťte!“

49 A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: „Buď pozdravený, Rabbi!“ A pobozkal ho.

 

.............

50 Ježiš mu povedal: „Priateľu,...

 

.............

 

Načo si prišiel?

 

.............

 

48 „Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?“ (Lk 22) ..............

 

.............

 

Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho.

 

.............

 

51 Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho................. 51 Ale Ježiš povedal: „Nechajte to už!“ I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. (Lk 22)

 

.............

 

„Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú.

 

.............

 

53 Myslíš (si), že by som nemohol poprosiť svojho Otca

a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?

54 Ale ako by sa potom splnilo Písmo, že to má byť takto?“

 

.............

 

56 Toto všetko sa stalo, aby sa splnili písma Prorokov.

 

.............

 

Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa.