Choď na obsah Choď na menu
 


3. Ježiš pred veľradou

18. 4. 2010

3.           Ježiš pred veľradou

 

00,00 hod.

 

 

Jn18

12 Kohorta, veliteľ a židovskí sluhovia Ježiša chytili,

zviazali ho

13 a priviedli najprv k Annášovi;

bol totiž tesťom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom toho roka.

14 A bol to Kajfáš, čo poradil Židom: „Je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud.“

19 Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie.

20 Ježiš mu odpovedal:

„Ja som verejne hovoril svetu.

Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia,

a nič som nehovoril tajne.

21 Prečo sa pýtaš mňa?

Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril!

Oni vedia, čo som hovoril.“

22 Ako to povedal, jeden zo sluhov, čo tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal: „Tak odpovedáš veľkňazovi?“

23 Ježiš mu odvetil:

„Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé,

ale ak dobre, prečo ma biješ?!“

24 A tak ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi.

 

Ticho 1 min.

 

12 Kohorta, veliteľ a židovskí sluhovia Ježiša chytili, zviazali ho 13 a priviedli najprv k Annášovi...

 

.............

 

19 Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie.

20 Ježiš mu odpovedal:

„Ja som verejne hovoril svetu.

Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia,

a nič som nehovoril tajne.

21 Prečo sa pýtaš mňa?

Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril!

Oni vedia, čo som hovoril.“

 

.............

 

22 Ako to povedal, jeden zo sluhov, čo tam stál, udrel Ježiša po tvári...

 

.............

 

„Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé,

ale ak dobre, prečo ma biješ?!“

 

.............

 

24 Annáš (ho) zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi.

14 A bol to Kajfáš, čo poradil Židom: „Je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud.“

 

 

 

 

00,30 hod.

 

 

Mt26

59 Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi,

aby ho mohli odsúdiť na smrť.

60 Ale nenašli, hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov.

Napokon prišli dvaja 61 a hovorili: „Tento povedal: „Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť.“

62 Tu vstal veľkňaz a spýtal sa ho: „Nič neodpovieš? Čo to títo svedčia proti tebe?!“

63 Ale Ježiš mlčal.

Veľkňaz mu povedal:

„Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn.“

64 Ježiš mu odvetil:

„Sám si to povedal.

Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka

sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.“

65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie. 66 Čo na to poviete?“

Oni odpovedali: „Hoden je smrti!“

67 Potom mu pľuli do tváre a bili ho päsťami,

iní ho zauškovali 68 a hovorili:

„Prorokuj nám, Mesiáš, hádaj, kto ťa udrel!“

 

Ticho 1 min.

 

59 Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť.

 

.............

 

56 Mnohí proti nemu krivo svedčili, a ich svedectvá sa nezhodovali. (Mk 14)

 

.............

 

62 Tu vstal veľkňaz a spýtal sa ho: „Nič neodpovieš? Čo to títo svedčia proti tebe?!“

63 Ale Ježiš mlčal.

 

.............

 

„Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn.“

64 Ježiš mu odvetil: „Sám si to povedal.“

 

.............

 

65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Rúhal sa!“

 

.............

 

„Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie. 66 Čo na to poviete?“

Oni odpovedali: „Hoden je smrti!“

 

.............

 

 „Hoden je smrti!“

 

.............

 

67 Potom mu pľuli do tváre a bili ho päsťami,

 

.............

 

Iní ho zauškovali 68 a hovorili:

„Prorokuj nám, Mesiáš,

hádaj, kto ťa udrel!“