Choď na obsah Choď na menu
 


4. Peter zapiera Ježiša

17. 4. 2010

4.           Peter zapiera Ježiša

 

01,00 hod.

 

 

Lk22

54 Potom ho zajali,

odviedli

a zaviedli do veľkňazovho domu.

Peter šiel zďaleka za nimi.

55 Keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho, Peter si sadol medzi nich. 56 Ako tak sedel pri svetle, všimla si ho ktorási slúžka, zahľadela sa naňho a povedala: 57 „Aj tento bol s ním.“

Ale on ho zaprel: 58 „Žena, nepoznám ho.“

O chvíľu si ho všimol iný a povedal: „Aj ty si z nich.“

Peter odpovedal: „Človeče, nie som.“

59 A keď prešla asi hodina, ktosi iný tvrdil: „Veru, aj tento bol s ním, veď je aj Galilejčan.“

60 Peter povedal: „Človeče, neviem, čo hovoríš.“

A vtom, kým ešte hovoril, zaspieval kohút.

61 Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra

a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ako mu povedal: „Skôr ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“

62 Vyšiel von a horko sa rozplakal.

 

Ticho 1 min.

 

54 Potom ho zajali, odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu.

 

.............

 

 „Aj tento bol s ním.“

 „Žena, nepoznám ho.“

 „Aj ty si z nich.“

 „Človeče, nie som.“

 „Veru, aj tento bol s ním, veď je aj Galilejčan.“

 „Človeče, neviem, čo hovoríš.“

 

.............

 

61 Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra

a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ako mu povedal: „Skôr ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“

62 Vyšiel von a horko sa rozplakal.

 

.............

 

32 Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. 33 Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi; aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. (Mt 10) ............................. 74 Vtedy sa (Peter) začal zaklínať a prisahať: „Nepoznám toho človeka.“ ........................

 

.............

 

24 „Kto chce ísť za mnou,

nech zaprie sám seba,

vezme svoj kríž

a nasleduje ma.

25 Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho,

ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. (Mt 16)

 

 

 

 

01,30 hod.

 

 

Mt26

69 Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu ktorási slúžka a povedala: „Aj ty si bol s Ježišom Galilejským!“

70 Ale on pred všetkými zaprel: „Neviem, čo hovoríš.“

71 Keď vyšiel k bráne, videla ho iná a povedala tým, čo tam boli: „Tento bol s Ježišom Nazaretským!“

72 On znova zaprel s prísahou: „Nepoznám toho človeka.“

73 O chvíľku pristúpili tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: „Veru, aj ty si z nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza!“

74 Vtedy sa začal zaklínať a prisahať: „Nepoznám toho človeka.“

A vtom zaspieval kohút.

75 Tu sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš: „Skôr ako kohút zaspieva; tri razy ma zaprieš.“

Vyšiel von a horko sa rozplakal.

 

Ticho 1 min.

 

 „Aj ty si bol s Ježišom Galilejským!“

70 Ale on pred všetkými zaprel: „Neviem, čo hovoríš.“

 „Tento bol s Ježišom Nazaretským!“

72 On znova zaprel s prísahou: „Nepoznám toho človeka.“

 „Veru, aj ty si z nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza!“

74 Vtedy sa začal zaklínať a prisahať: „Nepoznám toho človeka.“

 

.............

 

 „Nepoznám toho človeka.“

 

.............

 

75 Tu sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš: „Skôr ako kohút zaspieva; tri razy ma zaprieš.“

Vyšiel von a horko sa rozplakal.