Choď na obsah Choď na menu
 


6. Ježiš pred Pilátom

15. 4. 2010

6.           Ježiš pred Pilátom

 

03,00 hod.

 

 

Lk23

1 Tu celé zhromaždenie vstalo,

odviedli ho k Pilátovi 2 a začali naňho žalovať:

„Tohoto sme pristihli, ako rozvracia náš národ,

zakazuje platiť dane cisárovi

a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ.“

3 Pilát sa ho spýtal:

„Si židovský kráľ?“

On odpovedal:

„Sám to hovoríš.“

4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom:

„Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi.“

5 Ale oni naliehali:

„Poburuje ľud a učí po celej Judei; počnúc od Galiley až sem.“

6 Len čo to Pilát počul, opýtal sa, či je ten človek Galilejčan.

7 A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej právomoci,

poslal ho k Herodesovi, lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme.

 

Ticho 1 min.

 

1 Tu celé zhromaždenie vstalo,

odviedli ho k Pilátovi 2 a začali naňho žalovať:

 

.............

 

3 Pilát sa ho spýtal:

„Si židovský kráľ?“

On odpovedal:

„Sám to hovoríš.“

 

.............

 

4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom:

„Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi.“

 

.............

 

Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.................. „Tohoto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ.“ ..................... Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám..................

 

.............

 

20 (Oni) predstierali, že sú spravodliví, aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať vrchnosti a vladárovej moci. 21 Opýtali sa ho: „Učiteľ, vieme, že správne hovoríš a učíš a že nehľadíš na osobu, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. 22 Smieme platiť cisárovi daň, či nie?“

23 On však prehliadol ich lesť a povedal im: 24 „Ukážte mi denár! Čí obraz je na ňom a nápis?“ 25 Oni odpovedali: „Cisárov.“ Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu!“ (Lk 20) .................. „Tohoto sme pristihli, ako... zakazuje platiť dane cisárovi .................. „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu!“ ..........................

 

 

 

 

03,30 hod.

 

 

Lk23

1 Tu celé zhromaždenie vstalo,

odviedli ho k Pilátovi 2 a začali naňho žalovať:

„Tohoto sme pristihli, ako rozvracia náš národ,

zakazuje platiť dane cisárovi

a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ.“

3 Pilát sa ho spýtal:

„Si židovský kráľ?“

On odpovedal:

„Sám to hovoríš.“

4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom:

„Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi.“

5 Ale oni naliehali:

„Poburuje ľud a učí po celej Judei; počnúc od Galiley až sem.“

6 Len čo to Pilát počul, opýtal sa, či je ten človek Galilejčan.

7 A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej právomoci,

poslal ho k Herodesovi, lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme.

 

Ticho 1 min.

 

1 Tu celé zhromaždenie vstalo,

odviedli ho k Pilátovi 2 a začali naňho žalovať:

 

.............

 

3 Pilát sa ho spýtal:

„Si židovský kráľ?“

On odpovedal:

„Sám to hovoríš.“

 

.............

 

4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom:

„Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi.“