Choď na obsah Choď na menu
 


8. Ježiš znova pred Pilátom

13. 4. 2010

8.           Ježiš znova pred Pilátom

 

05,00 hod.

 

 

Jn18

28 Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy.

Bolo už ráno.

Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka.

29 Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa: „Akú žalobu podávate proti tomuto človeku?“

30 Odpovedali mu: „Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali.“

31 Pilát im povedal: „Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona!“

Židia mu odpovedali: „My nesmieme nikoho usmrtiť.“

32 Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou zomrie.

33 Pilát opäť vošiel do vládnej budovy.

Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: „Si židovský kráľ?“

34 Ježiš odpovedal:

„Hovoríš to sám od seba,

alebo ti to iní povedali o mne?“

35 Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“

36 Ježiš povedal:

„Moje kráľovstvo nie je z tohto  sveta.

Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta,

moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom.

Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“

37 Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“

Ježiš odpovedal:

„Sám hovoríš, že som kráľ.

Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet,

aby som vydal svedectvo pravde.

Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“

38 Pilát mu povedal: „Čo je pravda?“

Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vravel im:

„Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu.

39 Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa.

Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa?“

40 Oni znova kričali: „Toho nie, ale Barabáša!“

A Barabáš bol zbojník.

 

Ticho 1 min.

 

13 Pilát zvolal veľkňazov, predstavených a ľud 14 a povedal im: „Priviedli ste mi tohoto človeka, že poburuje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič z toho, čo na neho žalujete. 15 Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť.

 

.............

 

28 Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka.

 

.............

 „Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali.“

 

.............

 

31 Pilát im povedal: „Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona!“

Židia mu odpovedali: „My nesmieme nikoho usmrtiť.“

 

.............

 

(Pilát) si predvolal Ježiša a spýtal sa ho: „Si židovský kráľ?“

36 Ježiš povedal:

„Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.

Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta,

moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom.

Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“

37 Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“

Ježiš odpovedal:

„Sám hovoríš, že som kráľ.

 

.............

 

Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde.

Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“

 

.............

 

Ako to (Pilát) povedal, znova vyšiel k Židom a vravel im:

„Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu.

 

.............

 

20 Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. (Lk 23)

 

.............

 

22 On k nim tretí raz prehovoril: „A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. (Lk 23)

 

.............

 

Pilát im povedal:

39 Je... u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa.

Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa?“

40 Oni znova kričali: „Toho nie, ale Barabáša!“

 

.............

 

13 Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť. 14 Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha. (Sk 3) ............................. Pilát im povedal: 39 Je... u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa?“ 40 Oni znova kričali: „Toho nie, ale Barabáša!“

 

.............

23 Oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal ukrižovať. (Lk 23)

 

.............

 

21 Ale oni vykrikovali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ (Lk 23)

 

 

 

 

05,30 hod.

 

 

Mt27

1 Keď sa rozodnilo, veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli, že Ježiša vydajú na smrť.

2 Preto ho spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi.

11 Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“

Ježiš odpovedal:

„Sám to hovoríš.“

12 A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal.

13 Vtedy sa ho Pilát opýtal: „Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?“

14 Ale on im neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval.

15 Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali. 16 Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. 17 Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: „Koho vám mám prepustiť: Barabáša, alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš?“ 18 Lebo vedel, že ho vydali zo závisti.

            19 Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka:

„Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho.“

20 Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili.

21 Vladár sa ich opýtal: „Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?“

Oni zvolali: „Barabáša!“

22 Pilát im povedal: „Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš?“

Všetci volali: „Ukrižovať ho!“

23 On vravel: „A čo zlé urobil?“

Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižovať ho!“

 

Ticho 1 min.

 

1 Veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli, že Ježiša vydajú na smrť.

 

.............

 

2 Spútaného (Ježiša) odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi.

 

.............

 

12 A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, (Ježiš) nič neodpovedal.

 

.............

 

13 Vtedy sa ho Pilát opýtal: „Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?“

14 Ale on im neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval.

 

.............

 

17 Pilát ... vedel, že ho vydali zo závisti.

 

.............

 

19 Keď sedel na súdnej stolici, odkázala (Pilátovi) jeho manželka:

„Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho.“

......................... „Nemaj nič s tým spravodlivým .............................

 

.............

 

20 Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili.

 

.............

 

Všetci volali: „Ukrižovať ho!“

23 (Pilát im) vravel: „A čo zlé urobil?“

Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižovať ho!“