Choď na obsah Choď na menu
 


9. Ježiša korunujú tŕním

12. 4. 2010

9.           Ježiša korunujú tŕním

 

06,00 hod.

 

 

Mt27

27 Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy

a zhromaždili k nemu celú kohortu.

28 Vyzliekli ho

a odeli do šarlátového plášťa,

29 z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu,

do pravej ruky mu dali trstinu,

padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“

30 Pľuli naňho,

brali mu trstinu a bili ho po hlave.

31 Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty.

 

Ticho 1 min.

 

1 Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. (Jn 19)

 

.............

 

28 (Ježiša) vyzliekli

a odeli do šarlátového plášťa,

 

.............

 

29 z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu,

 

.............

 

do pravej ruky mu dali trstinu,

 

.............

 

padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“

 

.............

 

30 Pľuli naňho,

 

.............

 

brali mu trstinu a bili ho po hlave.

 

.............

 

31 Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty.

 

 

 

06,30 hod.

 

 

Mk15

16 Vojaci odviedli (Ježiša) dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy,

a zvolali celú kohortu.

17 Odeli ho do purpurového plášťa,

z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju

18 a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“

19 Bili ho trstinou po hlave,

pľuli naňho,

kľakali pred ním a klaňali sa mu.

20 Keď sa mu naposmievali,

vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty.

 

Ticho 1 min.

 

16 Vojaci odviedli (Ježiša) dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy,

a zvolali celú kohortu.

 

.............

 

17 Odeli ho do purpurového plášťa,

 

.............

 

z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju

 

.............

 

18 a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“

 

.............

 

19 Bili ho trstinou po hlave,

 

.............

 

pľuli naňho,

 

.............

 

kľakali pred ním a klaňali sa mu.

 

.............

 

20 Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty.

 

.............

  

 

5           Pán, Boh, mi otvoril ucho

            a ja som neodporoval, nazad som neustúpil.

6           Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili,

            a svoje líca tým, čo trhali,

            tvár som si neskryl pred potupou a slinou.

7           Pán, Boh, mi pomáha,

            preto nebudem zahanbený.

            Preto som si zatvrdil tvár sťa kremeň

            a viem, že sa nezahanbím. (Iz 50)