Choď na obsah Choď na menu
 


Ježišova smrteľná úzkosť v Getsemanskej záhrade

4. 12. 2010

 

JEŽIŠOVA SMRTEĽNÁ  ÚZKOSŤ

V GETSEMANSKEJ ZÁHRADE

 

Požehnaný Ježišu, ktorý zo svojej nesmiernej lásky, aby si premohol tvrdosť našich sŕdc, vylievaš prúd milostí na tých, ktorí rozjímajú o Tvojom utrpení v Getsemanskej záhrade, prosím Ťa, pomôž mojej duši a môjmu srdcu, aby som často – aspoň raz za deň – rozjímal o tvojej najtrpkejšej smrteľnej úzkosti v Olivovej záhrade a v čo najväčšom súžití sa s Tebou zjednotil.

Ó, obetou požehnaný Ježišu, ktorý si vzal tej noci na seba nesmierne bremeno našich hriechov a dokonale si ich odčinil, dopraj mi tú preveľkú milosť dokonalej ľútosti lásky nad mojimi početnými hriechmi, za ktoré si sa krvou potil.

Ó, krížom požehnaný Ježišu, pre svoj premocný boj v Getsemanskej záhrade mi dopraj konečné víťazstvo nad pokušeniami, zvlášť nad tými, ktorým som najviac vystavený.

Ó, utrpením požehnaný Ježišu, pre svoj smrteľný zápas – nám tak nepochopiteľný a nevýslovný – v noci zrady a najtrpkejšej úzkosti duše – osvieť ma, aby som spoznával a plnil Tvoju vôľu. Daj, aby som stále myslel na Tvoj strašný zápas a uvažoval, ako si víťazne obstál, aby sa splnila nie Tvoja, ale Otcova vôľa.

Buď požehnaný, Ježišu, za všetky vzdychy tej svätej noci a za všetky slzy, ktoré si prelial.

Buď požehnaný, Ježišu, za krvavý pot a smrteľný zápas, ktorý si vytrpel láskyplne v úplnej opustenosti a nepochopiteľnej samote.

Buď požehnaný, najsladší, avšak nezmerateľnou trpkosťou naplnený Ježišu, za svoju modlitbu, ktorá tak hlboko ľudsky a božsky vytryskla z Tvojho, smrteľným zápasom sa chvejúceho Srdca.

 

Večný Otče, obetujem Ti všetky minulé, prítomné i budúce obete v zjednotení s krvavou smrteľnou úzkosťou tvojho Syna v Getsemanskej záhrade.  

Najsvätejšia Trojica, daj, aby sa rozšírila po celom svete znalosť a tým i láska k smrteľnej úzkosti Ježiša na Olivovej hore.

Daj, požehnaný Ježišu, aby všetci, ktorí o Tvojom umučení uvažujú, pamätali na Tvoje utrpenie v záhrade, aby sa podľa Tvojho príkladu dobre modlili, naučili sa víťazne bojovať, aby Ťa mohli naveky chváliť v nebesiach. 

Amen

 

Prisľúbenia, ktoré dal Ježiš Kristus pátrovi Piovi

 

Z môjho Srdca stále vychádza naliehavé volanie lásky. Je to volanie, ktoré sa šíri a zasiahne aj tých, ktorí ma nechcú počuť, a preto si ma nevšímajú. Hovorím však vnútorne k všetkým, všetkým posielam svoje volanie, pretože ich milujem.

Kto pozná zákon lásky, nečuduje sa, že nemôžem prestať klopať na srdce tých, ktorí mi odporujú a ktorí ma svojim odmietaním nútia, aby som znova opätoval svoje láskyplné pozvanie.

 

Pozri, čo ponúkam za trochu tvojej lásky:

1.       Odpustenie všetkých hriechov a istotu spásy duše v hodinu smrti tým, ktorí si aspoň raz denne s láskou a úctou spomenú na moju smrteľnú úzkosť.

2.       Dokonalú a trvalú ľútosť tým, ktorí dajú slúžiť sv. omšu ku cti môjho utrpenia v Getsemanskej záhrade.

3.       Úspech v duševných záležitostiach tým, ktorí iným vštepia lásku k môjmu utrpeniu na Olivovej hore.

 

Aby som vám dokázal, že chcem prelomiť hrádzu svojho Srdca a vyliať z neho prúdy milostí, sľubujem tým, ktorí rozširujú uctievanie mojich getsemanských utrpení, tieto tri milosti:

1.       Úplné a konečné víťazstvo v najťažších skúškach, ktorým sa musia podrobiť.

2.       Priamu moc vyslobodzovať duše z očistca.

3.       Veľké osvietenie a silu v plnení mojej vôle.

Všetky tieto drahocenné dary dám tým, ktorí si denne s láskou a účasťou pripomínajú moju nezmerateľnú úzkosť na Olivovej hore.