Choď na obsah Choď na menu
 


Litánie k bl. Jánovi Pavlovi II.

3. 5. 2011

Litánie

k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.

 

 

K.: Pane zmiluj sa.     Ľ.: Pane zmiluj sa.

K.: Kriste zmiluj sa.   Ľ.: Kriste zmiluj sa.

K.: Pane zmiluj sa.     Ľ.: Pane zmiluj sa.

 

Otec na nebesiach, Bože,          zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

 

Svätá Mária,                            oroduj za nás.

Blahoslavený Ján Pavol II.

Nástupca apoštola Petra,

Sluha sluhov Božích,

Veľký ctiteľ Matky Božej,

Apoštol Božieho milosrdenstva,

Budovateľ civilizácie lásky,

Horlivý apoštol sveta,

Misionár všetkých národov,

Svedok viery, nádeje a lásky,

Odvážny hlásateľ pravdy,

Pútnik radostnej zvesti,

Muž dialógu,

Vzor odpustenia,

Vzor skromnosti,

Vzor nábožnosti,

Učiteľ modlitby,

Obranca pokoja,

Obranca viery,

Šíriteľ úcty k svätým,

Milovník vedy a poznania,

Príklad pracovitosti,

Priateľ detí,

Apoštol mladých,

Povzbudenie pre trpiacich a chorých,

Hlas chudobných a prenasledovaných,

Ochranca života od počatia po prirodzenú smrť,

Ochranca rodín,

Ochranca dôstojnosti každého človeka,

 

K.:       Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,  Ľ.:  zľutuj sa nad nami, Pane.

K.:       Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,  Ľ.:  vyslyš nás, Pane.

K.:       Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,  Ľ.:  zmiluj sa nad nami.

 

K.:       Oroduj za nás, blahoslavený Ján Pavol II.,

Ľ.:       Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

 

Modlitba

Bože, bohatý na milosrdenstvo, 

Ty si povolal blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. viesť Tvoju Cirkev; 

daj, aby sme posilnení jeho náukou 

s dôverou otvorili svoje srdcia spásnej milosti Krista, 

jediného Vykupiteľa človeka. 

On je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým 

po všetky veky vekov. 

Amen.