Choď na obsah Choď na menu
 


Ranná modlitba

22. 3. 2010

 

Ranná modlitba

 

 

Neprosím o zázrak, Pane,

ale o silu pre všedný život.

 

Nauč ma umeniu malých krokov.

 

Sprav ma človekom

vynaliezavým a sebaistým v správny čas.

 

Obdar ma jemnocitom,

aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého.

 

Prosím o silu disciplíny a miery,

aby som len tak neprekĺzol životom

a svoje dni si rozumne rozdelil,

aby som neprespal záblesky svetla a vrcholy.

 

Dovoľ mi, Pane, utvrdiť sa v tom,

že snívať o minulosti či budúcnosti mi nepomôže.

Pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu.

 

Ochráň ma pred naivnou vierou,

že v živote musí ísť všetko hladko.

Daruj mi poznanie,

že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania

sú súčasťou života

a že vďaka nim rastieme a dozrievame.

 

Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti rozumu.

Pošli mi v pravej chvíli niekoho,

kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou.

 

Chlieb každodenný daj mi pre telo i dušu,

prejav tvojej lásky

a aspoň tu a tam náznak, že budem užitočný.

 

Viem, Pane, že veľa problémov sa rieši nekonaním,

tak daj, aby som dokázal čakať.

 

Nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť -

to najdôležitejšie si človek nehovorí sám,

to najdôležitejšie mu býva povedané.

 

Ty vieš, ako veľmi potrebujem priateľstvo.

Daj, aby som dorástol v tejto najkrajšej, ale i najťažšej záležitosti života.

 

Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto,

kde môžem zanechať balíček dobra,

slovami či bez slov.

 

Chráň ma pred strachom,

že by som mohol premárniť svoj život.

 

Nedaj mi to, čo si želám,

ale to, čo potrebujem.

 

Nauč ma umeniu malých krokov.