Choď na obsah Choď na menu
 


Ruženec za nenarodené deti

22. 8. 2010

Ruženec

za nenarodené deti

 

Ruženec tvorí :

-       Kríž – žiarivé zlato

-       veľké zrnká – kvapky krvi v podobe kríža

-       malé zrnká – modré slzy a vnútri nenarodené dieťa

Ruženec sa modlí už od 13. storočia.

 

Ako sa modliť ruženec :

-       Počas ruženca sa modlitbu „Sláva Otcu“ modlíme ako „Všetka sláva Otcu...“

-       Rovnako sa po každom tajomstve modlíme „Ježišu, ochraňuj a zachráň nenarodených“.

 

Toto sú žiadosti našej Pani :

 

Začnite pozdvihnutím ruženca k nebu a hovorte

'  Nebeská Kráľovná, týmto ružencom odovzdávame všetkých hriešnikov a všetky národy tvojmu nepoškvrnenému Srdcu.

Potom sa prežehnaj.

'  V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Modli sa nasledovnú modlitbu :

'  Nebeský Otče, v tomto čase svetových kríz dovoľ, aby všetky duše našli pokoj a istotu v tvojej božskej vôli. Daj každej duši milosť porozumieť, že tvoja vôľa je svätá láska v prítomnom okamihu.

Dobrotivý Otče, osvieť každé svedomie, aby videlo všetky cesty, že nežije podľa tvojej vôle. Udeľ svetu milosť, aby sa zmenil, a čas, kedy sa to má stať. Amen.

(Táto modlitba bola daná vizionárke práve po teroristickm útoku)

Potom sa modli :

'  Verím...

'  Otče náš – na úmysel Svätého Otca

'  Zdravas Mária – za čnosti vieru, nádej a lásku (3x)

'  Všetka sláva Otcu

 

Po každom tajomstve sa modli :

'  Otče náš

'  Zdravas Mária (10x)

'  Všetka sláva Otcu

'  Fatimská modlitba :

O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

'  Modlitba nenarodených :

Ježišu, ochraňuj a zachráň nenarodených.

 

Modlitba po ruženci

'  Zdravas´ Kráľovná, Matka milosrdenstva,

život, sladkosť i nádej naša, Zdravas'!

K tebe voláme, vyhnaní synovia Evy,

k tebe vzdycháme,

nariekajúci a plačúci v tomto slzavom údolí.

A preto, Orodovnica naša,

obráť k nám svoje milosrdné oči

a nám Ježiša,

ktorý je požehnaný plod tvojho života,

tam vo večnosti ukáž,

ó, milostivá, ó, dobrotivá,

ó sladká Panna Mária. Amen.

 

Oroduj za nás, svätá Božia rodička.

Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

 

Modlime sa :

Bože, ktorého jednorodený syn nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil od večnej smrti. Daj, aby sme ťa oslavovali, keď rozjímame o tajomstvách tohto svätého ruženca Požehnanej Panny Márie, aby sme napodobňovali to, čo obsahuje, a dosiahli to, čo sľubuje. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Za Svätého Otca a na jeho úmysly

'  Otče náš... Zdravas Mária... Všetka sláva...

'  V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.


 

Rozjímanie nad tajomstvami ruženca

za nenarodené deti

Podľa otca Franka Pavone – kňaza za život

 

 

 

Radostný ruženec


Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala

Mária je pri anjelovom pozdrave znepokojená, ale raduje sa, pretože je to Božia vôľa.

Modlime sa za ženy, ktoré sú znepokojené, pretože sú tehotné, aby dostali milosť dôverovať Božej vôli.

 

Ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila

Ján Krstiteľ poskočil od radosti v materskom lone.

Modlime sa, aby si všetci ľudia uvedomili, že potrat sa netýka detí, ktoré prídu na tento svet, ale detí, ktoré sú už na svete, žijú a rastú v lone matky a ktoré majú byť zabité.

 

Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila

Boh sám sa narodil ako dieťa. Veľkosť človeka nezávisí od jeho veľkosti, na novorodeného Kráľa je veľmi malý.

Modlime sa odvolanie vydaného rozsudku, za malé nemluvniatka ohrozené potratom.

 

Ktorého si, Panna, v chráme obetovala

Dieťa je obetované v chráme, pretože dieťa patrí Bohu. Deti nie sú majetkom rodičov ani vlády. Oni aj my patríme len Bohu samému.


Ktorého si, Panna, v chráme našla

Ježiš ako chlapec bol plný múdrosti, pretože on je Boh.

Modlime sa, aby všetci ľudia spoznali múdrosť v jeho učení o dôstojnosti života a aby porozumeli, že toto učenie nie je len názor, ale Pravda.Bolestný ruženec


Ktorý sa pre nás krvou potil

Modlime sa za matky a otcov, ktorí sa trápia, pretože sa rozhodujú ukončiť život dieťaťa, nech sa dozvedia o iných možnostiach a nech využijú všetku pomoc, ktorá sa im núka.

 

Ktorý bol pre nás bičovaný

Ako Kristovo telo bolo mučené nástrojmi tých, ktorí ho bičovali, tak aj telá detí v materskom lone sú trhané nástrojmi tých, ktorí ich zabíjajú.

Modlime sa, aby lekári-potratári oľutovali svoje činy – zabíjanie detí.

 

Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný

Ježiš trpel bolesťami, ktoré mu spôsobili tŕne na hlave. Trpel ticho.

Modlime sa za matky a otcov tých detí, ktoré boli usmrtené potratmi. Mnohí z nich trpia veľkým smútkom a ľutujú to, čo urobili, pretože sa to už nedá zmeniť. Mnohí trpia v tichosti, pretože iní im hovoria, že to nič nie je.

 

Ktorý pre nás tažký kríž niesol

Ježiš nebol odsúdený mocou zlých ľudí. Ježiš bol odsúdený pre mlčanlivosť dobrých ľudí. Mlčanlivosť vždy pomôže útočníkovi, ale nikdy nie obeti.

Modlime sa, aby sme nikdy nemlčali v otázke potratov, ale radšej sa jasne vyjadrime, aby sme neviniatka zachránili pred smrťou.

 

Ktorý bol pre nás ukrižovaný

Keď vidíme Kristovu smrť, spomeňme si na ženy, ktoré zomreli pri potrate. Prosme o odpustenie a milosrdenstvo pre ne. Nech ich pamiatka zachráni iné ženy od tohto tragického omylu.

 

 

Slávnostný ruženec

 

Ktorý slávne z mŕtvych vstal

Kristus vstal z mŕtvych. Svojím vzkriesením zničil moc smrti, a preto aj moc potratu. Výsledok boja za život je už rozhodnutý. Život zvíťazil!

Modlime sa, aby tí, čo sú za život, šírili toto víťazstvo v celej našej spoločnosti.

 

Ktorý slávne vystúpil na nebesia

Vystúpením do neba, k Otcovmu trónu, Kristus berie našu ľudskú prirodzenosť, ktorú sme dostali v lone, do nebeských výšin. Ukazuje nám, že ľudské bytosti boli stvorené, aby boli povznesené do neba, nie zahodené do odpadu.

Modlime sa, aby sa svet dozvedel túto pravdu a odmietol potrat.

 

Ktorý nám zoslal Ducha Svätého

Duch Svätý je obhájca. On obahuje našu vec, keď sa my nemôžeme zachrániť sami.

Modlime sa, aby z nás urobil obhajcov neviniatok, ktoré nemôžu hovoriť, písať, voliť alebo protestovať.

 

Ktorý ťa, Panna, vzal do neba

Telo a duša požehnanej Panny Márie boli vzaté do neba, pretože ona je Božia Matka. Matka a dieťa sú spojení. Nanebovzatie nám pripomína, že patria spolu.

Modlime sa, aby spoločnosť pochopila, že nemôžeme milovať ženy, keď zabíjame deti, a nemôžeme zachrániť deti, keď nepomáhame ich matkám.

Modlime sa, aby ľudia boli dotknutí otázkou za život : „Prečo ich nemôžeme milovať oboch?“

 

Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Panna Mária je Kráľovná sveta. Cirkev nás učí, že je najväčšou bytosťou, ktorá porodila samého Boha. Cirkev obhajuje úctu žien.

Modlime sa, aby ľudia pochopili, že byť za život znamená byť za ženu, že byť za ženu vyžaduje byť za život.

 

....

 

Tento ruženec je veľmi krehký,

presne tak ako ľudský život.

 

Ak Tvoj národ odstráni legalizáciu potratu, bude veľmi bohato požehnaný.

Ak tento hriech bude pokračovať, národ bude o veľa olúpený. (Ježiš, 10.04.2001)

 

 

Nebeská Kráľovná,

týmto ružencom odovzdávame

všetkých hriešnikov a všetky národy

tvojmu nepoškvrnenému Srdcu.

 

 

 

fotky k ružencu :

/fotoalbum/ruzenec-za-nenarodenych