Choď na obsah Choď na menu
 


Žalm 139

6. 2. 2010

            1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

            Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;

            2 ty vieš, či sedím a či stojím.

            Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:

            3 či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.

            A všetky moje cesty sú ti známe.

            4 Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku,

            ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.

            5 Obklopuješ ma spredu i zozadu

            a kladieš na mňa svoju ruku.

            6 Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť;

            je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.

 

            7 Kam môžem ujsť pred tvojím duchom

            a kam utiecť pred tvojou tvárou?

            8 Ak vystúpim na nebesia, ty si tam;

            ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.

            9 I keby som si pripäl krídla zorničky

            a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,

            10 ešte aj tam ma tvoja ruka povedie

            a podchytí ma tvoja pravica.

            11 Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje

            a namiesto svetla ma zahalí noc,“

            12 pre teba ani tmy tmavé nebudú

            a noc sa rozjasní ako deň.

            Tebe je tma ako svetlo.

 

            13 Veď ty si stvoril moje útroby,

            utkal si ma v živote mojej matky.

            14 Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;

            všetky tvoje diela sú hodny obdivu

            a ja to veľmi dobre viem.

 

            15 Moje údy neboli utajené pred tebou,

            keď som vznikal v skrytosti,

            utkávaný v hlbinách zeme.

            16 Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený,

            a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni,

            len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.

            17 Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky

            a ich počet aký je obrovský.

            18 Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku;

            a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.

 

            19 Kiež by si, Bože, zabil hriešnikov;

            vzdiaľte sa odo mňa, muži krvilační.

            20 Oni zlomyseľne hovoria o tebe,

            márnivo sa dvíhajú nad teba.

            21 Či nemám mať v nenávisti tých, čo nenávidia teba, Pane,

            a s odporom sa odvracať od tých, čo povstávajú proti tebe?

            22 Skrz-naskrz ich nenávidím,

            stali sa mi nepriateľmi.

            23 Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce;

            skúmaj ma a všímaj si moje cesty.

            24 Pozri, či nejdem bludnou cestou,

            a veď ma po ceste k večnosti.