Choď na obsah Choď na menu
 


Žalm 145

6. 2. 2010

            1 Dávidov chválospev.

            Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ,

            a tvoje meno velebiť

            navždy a naveky.

            2 Budem ťa velebiť každý deň

            a tvoje meno chváliť

            navždy a naveky.

 

            3 Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden,

            tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

            4 Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov

            a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.

            5 Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby

            a rozprávajú o tvojich zázrakoch.

            6 Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných

            a rozprávajú o tvojej veľkosti.

            7 Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti

            a plesajú nad tvojou spravodlivosťou.

            8 Milostivý a milosrdný je Pán,

            zhovievavý a veľmi láskavý.

            9 Dobrý je Pán ku každému

            a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.

 

            10 Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela

            a tvoji svätí nech ťa velebia.

            11 Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva

            a o tvojej moci nech hovoria;

            12 nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky

            i slávu a velebu tvojho kráľovstva.

            13 Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky

            a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia.

 

            Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý

            a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

            14 Pán podopiera všetkých, čo klesajú,

            a dvíha všetkých skľúčených.

            15 Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba

            a ty im dávaš pokrm v pravý čas.

            16 Otváraš svoju ruku

            a dobrotivo nasycuješ všetko živé.

 

            17 Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách

            a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

            18 Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,

            všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

            19 Vyplní želanie bohabojných,

            vyslyší ich modlitbu a zachráni ich.

            20 Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú,

            a ničí všetkých hriešnikov.

 

            21 Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu

            a všetko živé nech jeho sväté meno velebí

            navždy a naveky.