Choď na obsah Choď na menu
 


A Ježiš mlčal - Mt 26, 63

19. 1. 2010

A Ježiš mlčal !

(Mt 26,63)

 

 

Keď Ježiša v Getsemani zajali a všetci jeho učeníci ho opustili,

Ježiš mlčal !

Keď sa  mu vojaci na nádvorí u veľkňaza posmievali, bili ho,

zakrývali ho a žiadali, aby hádal, kto ho udrel,

Ježiš mlčal !

Keď proti nemu krivo svedčili,

Ježiš mlčal !

Keď si veľkňaz roztrhol rúcho a obvinil ho : „Rúha sa!“

Ježiš mlčal !

Keď celá veľrada svorne vyhlásila : „Hoden je smrti!“

Ježiš mlčal !

Keď mu tam pľuli do tváre, bili ho päsťami a zauškovali,

Ježiš mlčal !

Keď naňho pred Pilátom žalovali,

Ježiš mlčal !

Keď sa ho Pilát vypytoval, či sa nechce brániť,

Ježiš mlčal !

Keď sa ho Herodes vypytoval, keď ním so svojimi vojakmi opovrhol

a urobil si z neho posmech,

Ježiš mlčal !

Keď ho ľud zavrhol a vybral si Barabáša,

Ježiš mlčal !

Keď žiadali Piláta : „Ukrižuj ho!“

Ježiš mlčal !

Keď si Pilát umýval ruky a vyhlasoval sa za nevinného,

Ježiš mlčal !

Keď ho dal potom zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali,

Ježiš mlčal !

Keď mu vojaci vyzliekli šaty a obliekli mu šarlátový plášť,

Ježiš mlčal !

Keď mu na hlavu vtlačili tŕňovú korunu,

Ježiš mlčal !

Keď mu do ruky vložili trstinu, padali pred ním na kolená

a posmievali sa mu,

Ježiš mlčal !

Keď naňho pľuli a trstinou ho bili po hlave,

Ježiš mlčal !

Keď ho viedli, aby ho ukrižovali, a keď si sám niesol kríž,

Ježiš mlčal !

Keď mu Šimon len z donútenia pomáhal niesť kríž,

Ježiš mlčal !

 Keď mu na Golgote dávali piť víno so žlčou,

Ježiš mlčal !

Keď ho ukrižovali, vzali mu jeho šaty a rozdelili si ich,

Ježiš mlčal !

Keď mu nad hlavu dali nápis s označením jeho „viny“,

Ježiš mlčal !

Keď sa mu všetci posmievali : okoloidúci, veľkňazi a zákonníci,

vojaci, ba dokonca i tí, čo boli s ním ukrižovaní,

Ježiš mlčal !

Keď ho pokúšali a žiadali, aby zostúpil z kríža,

Ježiš mlčal !

Keď sa mu rúhali a pochybovali o tom, že je Boží Syn

a že Boh h má rád,

Ježiš mlčal !

 

Ježiš mlčal !

 

Nebránil sa !

Nevysvetľoval !

Nevyhrážal sa !

Neľutoval sa !

Neospravedlňoval sa !

 

Ježiš mlčal,

trpel

a miloval !

 

Ježiš miloval       Judáša, ktorý ho zradil,

                               tých, čo ho zajali,

                               učeníkov, ktorí ho opustili a zutekali,

                               Petra, ktorý ho zaprel,

                               Členov veľrady, ktorí ho vydala Pilátovi,

                               Herodesa, ktorý ním opovrhol,

                               ľud, ktorý ho žiadal ukrižovať,

                               Piláta, ktorý ho vydal na smrť,

                               vojakov, ktorí ho zbičovali, korunovali tŕním, ukrižovali

                                               a rozdelili si jeho šaty,

Šimona, ktorý len z donútenia mu niesol kríž,

všetkých, ktorí sa mu posmievali, rúhali sa mu, pľuli mu

do tváre, bili ho po hlave, všelijako ho potupovali !

 

Všetkých Ježiš miloval

a všetko s pokorou znášal,

aby vyplnil Otcovu vôľu celú !!!