Choď na obsah Choď na menu
 


Buďte pripravení a bdejte - Lk 12

19. 1. 2010

 

Buďte pripravení a bdejte

Meditácie nad Evanjeliom podľa sv. Lukáša, kap. 12

 

 

Lk 12, 2-3

Nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo,

a nič utajené, čo by sa neprezvedelo.

Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle,

a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.

 

Boh pozná každú jednu našu myšlienku,

každé slovo ešte skôr ako ho vyslovíme.

Vie dopredu, čo urobíme,

a neustále nás nabáda, aby sme sa

slobodnou vôľou, ktorú nám dal,

rozhodli pre to, čo je dobré, správne a krásne.

Boh nám vo svojom slove hovorí, čo je pre nás dobré,

a varuje nás pred tým, čo nám môže ublížiť.

Na tisícich miestach nás žiada mať sväté myšlienky, t.j. čisté myšlienky.

Žiada nás, aby sme sa na opačné pohlavie pozerali

ako na Božie stvorenie,

ako na to, čo je stvorené na Boží obraz!

Sám Ježiš hovorí :

Kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci!

 

Bohu záleží na každej našej myšlienke!!!

Ak nás teda žiada, aby sme mali čisté, t.j. sväté myšlienky,

rovnako sväté majú byť naše slová a naše skutky,

pretože skutky sú ovocím myšlienok.

Ak sú naše myšlienky čisté a sväté,

aj naše skutky budú čisté

a potom aj celý náš život!

A ak to Boh od nás žiada,

znamená to, že je to možné!

To len diabol nám nahovára, že nikdy nebudeme svätí!

Ale Bohu nič nie je nemožné!

Nezabudnime,

že raz každá naša myšlienka bude odhalená, aj tá najskrytejšia!

 

Lk 12, 4-5

Vám, svojím priateľom, hovorím:

"Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť!

Ukážem vám, koho sa máte báť.

Bojte sa toho, ktorý keď zabije,

 moc uvrhnúť do pekla!

Áno, hovorím vám: Tohoto sa bojte!

 

Veríme vo vzkriesenie tela a vo večný život.

A večný život je ten, pre ktorý sa slobodne rozhodneme tu na zemi,

našimi skutkami, naším pozemským životom :

Kto ako žil na zemi, tak bude žiť i v nebi!!!

Len ten, kto žil na zemi v priateľstve s Bohom a zachovával  jeho slovo,

bude žiť v Božej prítomnosti aj v nebi.

 

 

Lk 12, 8-9

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi,

aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi.

Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi,

bude zaprený pred Božími anjelmi.

 

Boha vyznávame nielen slovom,

no najmä životom!

Viera bez skutkov je mŕtva -

viera sa dokazuje skutkami, hovorí sv. Pavol.

Preto ten, kto žije v stave ťažkého hriechu,

nemôže o sebe tvrdiť , že je veriaci !!!

(Koľkí kresťania dnes žijú v stave ťažkého hriechu :

Napríklad tí, ktorí spolužijú akoby boli manželia,

pred manželstvom alebo mimo manželstva!!!)

Každý svojím životom vydáva svedectvo o tom, v čo verí!!!

Preto je každý zodpovedný za to, ako žije!


 

Lk 12, 15-21

"Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti!

Lebo      aj keď má človek hojnosť všetkého,

jeho život nezávisí od toho, čo má."          

A povedal im aj podobenstvo: "Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: "Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu." Potom si povedal: "Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok.

Potom si poviem:  Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!"

Ale Boh mu povedal: "Blázon!

Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život

a čo si si nahonobil, čie bude?"

Tak je to s tým, kto si hromadí poklady,

ale nie je bohatý pred Bohom."

 

Život človeka nezávisí od toho, koľko má majetku,

veď i prezidenti, známe osobnosti či boháči bývajú chorí a zomierajú.

A každý raz musí zomrieť!!!

Preto : treba sa starať o rodinu, pripraviť ekonomické zázemie,

ale nezabúdať, že kedykoľvek môžem zomrieť

a že peniaze mi život nezachránia ani nevrátia.

 

 

Lk 12, 33-34

Robte si mešce, ktoré sa nezoderú,

nevyčerpateľný poklad v nebi,

kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí.

Lebo      kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.

 

Kde je tvoje srdce?

Na čom ti v živote najviac záleží?

Čomu venuješ najviac času z celého dňa?

Akú časť dňa venuješ Bohu?

A aký je tvoj vzťah k Bohu?

Žiješ podľa toho, v čo veríš?

Keď iní vidia tvoj život, môžu v ňom vidieť Boha, Božiu lásku?

Môžu si iní na základe tvojho života povedať : „Tento človek verí v Boha!“ ?

 

Lk 12, 35-38 a 40

Buďte pripravení!

Bedrá majte opásané a lampy zažaté!

Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána,

keď sa má vrátiť zo svadby,

aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope.

Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať.

A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť,

budú blahoslavení.

Aj vy buďte pripravení,

lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte."

 

Najistejšia vec na tomto svete je to, že zomrieme!

Najneistejšia vec na tomto svete je to, kedy zomrieme!

 

Niekomu dávajú 3 mesiace života – a žije ešte 20 rokov,

iný si plánuje život ešte na 40 rokov – a cestou z práce zomrie!

 

Byť pripravený znamená pamätať na smrť

a nehnať sa za bohatstvom, kariérou, slávou

aj za cenu vlastného života alebo zdravia !!!

Lebo život je cennejší ako všetko to, za čím sa naháňame !

Daj si pozor, aby si ho nepremárnil

a aby ti to potom nebolo ľúto,

lebo to už bude neskoro!

 


 

Lk 12, 42-48

Pán povedal: "Kto je teda verný a múdry správca,

ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou,

aby jej načas dával určený pokrm?

Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť.

Veru, hovorím vám:

Ustanoví ho nad všetkým, čo má.

Ale keby si ten sluha v srdci povedal: "Môj pán voľajako nejde,"

a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa,

pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká,

a v hodinu, o ktorej nevie,

oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými.

Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána,

no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, ............               veľmi zbijú.

Toho, ktorý ju nepoznal

a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, ................              menej zbijú.

Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať,

a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.

 

Veríme, že

-          Boh každého človeka stvoril,

-          každého človeka miluje,

-          každému človeku vložil do srdca svoj zákon.

Každý človek teda vo svojom srdci môže poznať prirodzený Boží zákon.

 

Ten, kto nepoznal Boha ani Desatoro,

kto nebol pokrstený a vychovávaný vo viere,

bude sa zodpovedať za to, ako žil podľa svojho svedomia,

a za prípadné „prešľapy“ bude potrestaný.

 

Ale ten, kto bol pokrstený a prijal sviatosti,

kto dostal poznanie pravého Boha,

kto bol vychovávaný vo viere,

a napriek tomu žije „ako pohan“,

dokonca v stave ťažkého hriechu !!!,

ten bude oveľa prísnejšie braný na zodpovednosť za to, ako žil.

I keby si niekto hovoril, že je veriaci,

no žije s niekým pred manželstvom alebo mimo manželstva,

vyznáva potrat a bojuje zaň,

podvádza napr. pri daňovom priznaní,

okráda štát, svojich zamestnancov alebo svojho šéfa,

špiní dobré meno iných,

alebo prekračuje iné Božie zákony,

bude braný na zodpovednosť za to, ako žil

a aké svedectvo vydal svetu o svojej „viere“.

 

Preto je také dôležité, ako žijeme,

aké svedectvo vydávame pred ľuďmi svojím životom,

svojimi názormi a postojmi – alebo ich nevyjadrením,

svojimi slovami – alebo mlčaním,

svojimi skutkami – alebo ničnerobením,

svojou zodpovednosťou – alebo naopak ľahostajnosťou!

 

 

„To, ako budú kresťania chápať svoje poslanie pre svet,

bude mať veľa spoločného s tým,

akým spôsobom budú takmer 2 miliardy ľudí

formovať nové storočie.“   (Ján Pavol II., Redemptoris misio)