Choď na obsah Choď na menu
 


Ježiš vedel všetko, čo malo na neho prísť - Jn 18,4

21. 1. 2010

Ježiš vedel všetko, čo malo naňho prísť 

 

 

Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami. Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo naňho prísť, popodišiel a opýtal sa ich: „Koho hľadáte?“ (Ján 18, 1 - 4)

 

... Ježiš vedel všetko, čo sa malo s ním stať ...

Čo vedel?

 

o    Vedel, že ho Judáš zradí...

o    Vedel, že ho učeníci opustia...

o    Vedel, že ho chytia, zviažu a povedú k Annášovi, ku Kajfášovi a potom k Pilátovi...

o    Vedel, že ho Peter trikrát zaprie...

o    Vedel, že ho veľkňazov sluha udrie po tvári...

o    Vedel, že ho označia za zločinca...

o    Vedel, že ho vlastný národ a veľkňazi vydajú do rúk pohanov, aby ho zabili...

o    Vedel, že si namiesto neho vyberú zbojníka a vraha Barabáša...

o    Vedel, že ho Pilát dá zbičovať, a dokonca aj to, koľko rán dostane...

o    Vedel, že mu na hlavu položia tŕňovú korunu, oblečú ho do purpurového plášťa a budú sa mu posmievať : "Nech žije kráľ Židov!" ... a budú ho biť po tvári...

o    Vedel, že ľud bude od Piláta žiadať jeho smrť : "Ukrižuj ho! Ukrižuj!"...

o    Vedel, že "musí zomrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna"...

o    Vedel, že ho ľud odmietne : "Preč s ním, preč s ním! Ukrižuj ho!"...

o    Vedel, že ho odmietnu ako svojho kráľa : "Nemáme kráľa, iba cisára!"...

o    Vedel, že nakoniec im ho Pilát vydá, aby ho ukrižovali....

o    Vedel, že bude niesť svoj kríž...

o    Vedel, že na Golgote ho ukrižujú a spolu s ním aj iných dvoch zločincov, jeho uprostred...

o    Vedel, že Pilát mu dá nad hlavu umiestniť nápis : "Ježiš Nazaretský, kráľ Židov." a že Židia sa proti tomu budú búriť : "Nepíš "kráľ Židov", ale "On povedal: Som kráľ Židov."...

o    Vedel, že mu vezmú jeho rúcho, rozdelia si ho a o jeho spodný odev budú losovať...

o    Vedel, že jeho smäd po ľudských dušiach budú hasiť octom...

o    Vedel, že mu srdce prebodnú kopijou a hneď z neho vyjde krv a voda...

 

                         

 

... Ježiš vedel o všetkom, čo sa malo s ním stať...

 

a predsa necúvol

a predsa sa na to dal

a predsa nás miloval