Choď na obsah Choď na menu
 


Otče - Ježišova modlitba

22. 3. 2010

 

Otče

 

 

Zvelebujem ťa, Otče,

Pán neba i zeme,

že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými

a zjavil si ich maličkým.

Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

(Lk 10, 21)

Otče náš,

ktorý si na nebesiach,

posväť sa tvoje meno,

príď tvoje kráľovstvo,

buď tvoja vôľa...

(Mt 6, 9-10)

Čo mám povedať?

Otče, zachráň ma pred touto hodinou?

Veď práve pre túto hodinu som prišiel.

Otče, osláv svoje meno!

(Jn 12, 27-28)

Otče, nadišla hodina:

Osláv svojho Syna,

aby Syn oslávil teba.

(Jn 17, 1)

A teraz ty, Otče,

osláv mňa pri sebe slávou,

ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.

(Jn 17, 5)

Svätý Otče,

zachovaj ich vo svojom mene,

ktoré si ty dal mne,

aby boli jedno ako my.

(Jn 17, 11)

... aby všetci boli jedno,

ako ty, Otče vo mne a ja v tebe.

(Jn 17, 21)

Otče,

chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal,

boli so mnou tam, kde som ja.

(Jn 17, 24)

Spravodlivý Otče,

svet ťa nepozná,

ale ja ťa poznám.

(Jn 17, 25)

„Abba, Otče!

Tebe je všetko možné.

Vezmi odo mňa tento kalich.

No nie čo ja chcem ale čo ty.“

(Mk 14, 36)

Otče môj,

ak ma tento kalich nemôže minúť

a musím ho piť,

nech sa stane tvoja vôľa.

(Mt 26, 42)

Otče,

odpusť im,

lebo nevedia, čo robia.

(Lk 23, 34)

Otče,

do tvojich rúk porúčam svojho ducha.

(Lk 23, 46)