Choď na obsah Choď na menu
 


Otče, odpusť im; oni nevedia, čo robia! - Lk 23,34

23. 4. 2010

Otče, odpusť im – oni nevedia, čo robia!

(Lk 23,34)

 

Odpusť Judášovi, ktorý ma zradil...

Odpusť učeníkom, ktorí ma opustili...

Odpusť vojakom, ktorí ma zajali...

Odpusť tým, ktorí ma bili na nádvorí u veľkňaza...

Odpusť Petrovi, ktorý ma trikrát zaprel...

Odpusť tým, ktorí proti mne hľadali krivé svedectvo...

Odpusť tým, ktorí proti mne krivo svedčili...

Odpusť tomu, ktorý ma udrel po líci pred veľkňazom...

Odpusť veľkňazovi, ktorý ma obvinil z rúhačstva a roztrhol si rúcho...

Odpusť tým, ktorí ma zauškovali, bili, pľuli na mňa...

Odpusť tým, ktorí mi zakrývali tvár a žiadali, aby som hádal, kto ma udrel...

Odpusť tým, ktorí ma vydali do rúk Pilátovi...

Odpusť tým, ktorí na mňa nepravdivo žalovali a dožadovali sa mojej smrti...

Odpusť Pilátovým vojakom, ktorí ma zbičovali...

Odpusť tým, ktorí mi na hlavu nasadili tŕňovú korunu, zaborili mi ju do hlavy, bili ma po hlave...

Odpusť tým, ktorí mi vyzliekli moje šaty a obliekli mi purpurový plášť...

Odpusť tým, ktorí sa mi posmievali a nazývali ma židovským kráľom...

Odpusť tým, ktorí na nádvorí u Piláta kričali: „Ukrižuj ho!“...

Odpusť tým, ktorí ma odmietli ako svojho kráľa...

Odpusť Pilátovi, ktorý ma odsúdil na smrť...

Odpusť Šimonovi z Cyrény, ktorého museli donútiť, aby mi pomohol niesť kríž...

Odpusť tým, ktorí mi prebodli ruky a nohy a pribili ma na kríž...

Odpusť tým, ktorí mi dávali piť žlč...

Odpusť tým, ktorí sa mi posmievali, keď som visel na kríži...

Odpusť tým, ktorí sa mi rúhali a pochybovali, že ty si môj Otec a ja tvoj syn...

Odpusť tým, ktorí žiadali, aby som zostúpil z kríža...

Odpusť tým, ktorí si rozdelili moje šaty a o môj odev hodili lós...

Odpusť vojakom, ktorí sa mi posmievali...

Odpusť lotrovi, ktorý sa mi rúhal...

Odpusť tomu, ktorý mi po smrti prebodol srdce...

...

Otče, odpusť im – oni nevedia, čo robia!