Choď na obsah Choď na menu
 


Spravodliví a hriešnici - Lk 5,27-32

21. 2. 2010

Spravodliví a hriešnici

 

 

 

Keď potom vyšiel von

a videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho,

povedal mu: „Poď za mnou!“

On vstal, opustil všetko a išiel za ním.

Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu.

A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali.

Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom:

„Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“

Odpovedal im Ježiš:

Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.

Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

(Lk 5,27-32)

 

 

Farizeji hovorili Ježišovým učeníkom: prečo váš učiteľ je s mýtnikmi a hriešnikmi?

Aha tí, ktorí vyčítajú Bohu, že sa skláňa k človeku, že sa uloží vedľa hriešnika, že je pri tomto stole hladný po jeho obrátení, smädný po jeho návrate, (že túži) aby (človek) prijal pokrm milosrdenstva a kalich zmilovania. Ale Kristus, bratia moji, prišiel na túto hostinu.

-          Život zasadol na hostine odsúdených na smrť, aby mohli žiť z jeho stola.

-          Zmŕtvychvstanie sa uložilo, aby tí, ktorí ležia, vstali z ich hrobov,

-          miernosť si ľahla k vinníkom, aby im umožnila vystúpiť na stupeň odpustenia.

-          Boh prišiel k človeku, aby človek mohol prísť k Bohu,

-          sudca sa zúčastnil hostiny obžalovaných, aby všetkých ľudí vyslobodil spod odsúdenia, ktoré ich čakalo,

-          lekár prišiel k chorým, aby im vrátil sily jediac s nimi,

-          Dobrý Pastier ohol rameno, aby na seba naložil stratenú ovcu a vzal ju do stáda spásy. (...)

 

Prečo váš učiteľ je s mýtnikmi a hriešnikmi? – Ale, kto je „hriešnik“ ak nie ten, kto odmieta vidieť sa taký? Nie je to práve ponoriac sa do hriechu, alebo dokonca stotožniť sa s ním, že sa prestáva uznávať vinným? A kto je nespravodlivý, ak nie ten, kto sa považuje za spravodlivého? A napriek tomu si, farizej, čítal slová žalmu: „nik, kým žije, nie je spravodlivý pred tebou“. (Ž 143,2) Dovtedy, kým sme v tomto smrteľnom tele, slabosť vládne v nás; aj keď víťazíme nad hriechmi.skutkov, nemôžeme zvíťaziť nad hriechmi myšlienok a utiecť pred všetkou nespravodlivosťou; a aj keby sme mali silu uniknúť pokleskom tela a všetkej vedomej vine, ako by sme mohli urobiť, aby zmizli viny za nedbalosť a hriechy nevedomosti?

 

-          Farizej, vyznaj tvoj hriech a budeš môcť prísť ku Kristovmu stolu; Kristus sa pre teba urobí chlebom - tým chlebom, ktorý bude rozlámaný na odpustenie hriechov; Kristus sa pre teba stane kalichom - tým kalichom, ktorý bude vyliaty na vykúpenie tvojich vín.

-          Farizej, zúčastni sa tejto hostiny s hriešnikmi, a budeš pozvaný na Kristovu hostinu;

-          uznaj sa hriešnikom a Kristus príde na tvoju hostinu;

-          vojdi s hriešnikmi na hostinu tvojho Pána a prestaneš byť hriešnikom;

-          vstúp s Kristovým odpustením do domu milosrdenstva a nebudeš odhodený s tvojou spravodlivosťou von z tohto príbytku lásky.

Spoznaj Krista, počúvaj Krista. Áno, počúvaj tvojho Pána, počúvaj lekára zhora, ktorý zmiatne bez námietok všetky ohovárania:

„Nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí.“ – Ak chceš byť uzdravený, uznaj, že si chorý.

„Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ – Ak túžiš po milosrdenstve, vyznaj tvoj hriech. (...)

 

 „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

Kristus to nehovorí pre to, aby odstrčil spravodlivých, ale preto, lebo bez neho nik na zemi nie je bez hriechu. (...) On neodmieta spravodlivých, ale on našiel tu dole iba hriešnikov. Počúvajte žalmistu:

„Pán pozerá z neba na synov ľudských

a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.

Všetci poblúdili, všetci sa skazili;

nikto nerobí dobre, veru, celkom nik. (Ž 13,2-3)

Bratia moji, buďme hriešnici vo svojom vyznávaní,

aby skrze Kristovo odpustenie sme už neboli hriešnici.

(sv. Peter Chryzológ)