Choď na obsah Choď na menu
 


Ježiš je mocný! - Čítajúc Korán som objavil Ježiša

21. 9. 2010

 

Ježiš je mocný!

Svedectvo moslima: „Čítajúc Korán som objavil Ježiša!“

 

Pred mojím obrátením

 

Narodil som sa v moslimskej praktizujúcej rodine v Timbuctu. Toto mesto je nazývané „tajomné“ kvôli svojmu náboženskému vplyvu. Podľa tradície je považované za druhé miesto v islame po Mekke.

Podľa islamskej tradície je chránené a živené 333 svätými, ktorí sú pochovaní v meste a okolo neho. Títo svätí sú každý piatok uctievaní a kontaktovaní na cintorínoch, aby sa od nich dosiahlo požehnanie, ochrana a udravenie. Toto všetko ponára jeho obyvateľov do neustáleho strachu pred duchmi a do fanatizmu, ktorý v islame nemá obdoby.

Nakoľko som bol vychovaný v takomto náboženskom prostredí, ani ma nenapadlo stať sa kresťanom. Videl som kresťanstvo ako náboženstvo bielych a islam ako náboženstvo čiernych, nevediac, že aj islam aj kresťanstvo pochádzajú zo Stredného východu. Zakaždým, keď som sa nachádzal tvárou v tvár nejakému kresťanovi, cítil som k nemu nenávisť zmiešanú so súcitom, vidiac ho ako nejakého neznaboha a rúhača, niekoho, kto nepozná Boha a ktorý je už odsúdený do pekla. Rozmýšľal som tak, pretože toto nám hovorili naši učitelia (marabout) v ich kázňach. Niektorí nám dokonca hovorili, že sa netreba nechať ani len dotknúť nejakým kresťanom, inak by naše dotknuté časti tela boli pri poslednom súde odťaté a hodené do pekla. Všetky tieto veci, ktoré nám rozprávali naši marabout, prispeli k tomu, že som bol „naočkovaný“ proti kresťanom a ich dielu.

 

Moje obrátenie

 

Korán nazýva kresťanov „národ knihy“

 

V roku 1978 jeden z mojich nemeckých bratrancov na konci pastoračného cyklu prišiel do Timbuctu, aby sa tam usadil. Napriek mojej nedôvere som sa rozhodol zblížiť sa s ním, v nádeji, že ho privediem na islam. Od mojich prvých návštev som bol prekvapený, keď som zbadal, že on Boha pozná, väčšina jeho rozhovorov sa točila okolo Boha a okolo Mesiáša Ježiša Krista. Navyše, nikdy nejedol bez toho, aby predtým chválil Boha a ďakoval mu za jeho dobrotu a za jeho lásku voči svojim stvoreniam. Robil to v mojom rodnom jazyku, tamashek.

Toto ma veľmi zasiahlo a otriaslo mnou natoľko, že som odišiel za mojím marabout, aby som ho poprosil o vysvetlenia týchto vecí. On mi odpovedal: „kresťania, podľa Koránu, nesmú byť moslimami nikdy považovaní za neznabohov, pretože oni poznajú Boha a boja sa ho. Majú pri sebe Sväté Písma, ktoré zostúpili oveľa skôr ako Korán, a sú nazývaní národom knihy. Sú čestní v ich záležitostiach a nikdy neželajú zlo ich blížnym“ (Korán 29/46: „Nerozprávajte sa inak ako pekným spôsobom s národom knihy - iba s tými z nich, ktorí sú nedbanliví (vo viere). A povedzte: my veríme v to, čo zostúpilo k nám a čo zostúpilo k vám, nakoľko náš Boh a váš Boh je ten istý a jemu sa podriaďujeme.“)

Dodal, že pre moslima je v prípade nejasností úplne normálne pýtať sa na vysvetlenie u ľudí knihy, t.j. u kresťanov. (Jonas Sourate 10/94: „A ak máš pochybnosti o tom, čo sme nechali zostúpiť k tebe, pýtaj sa tých, ktorí už pred tebou čítajú knihu. Jasné, pravda ti prišla od tvojho Pána, nebuď teda z tých, ktorí pochybujú.“)

Povedal mi ešte, že to neznalí moslimovia považujú kresťanov za neznabohov a že je možné jesť s kresťanmi a dokonca sa s nimi oženiť.“ (Korán 5/5: „Dnes sú vám dovolené vznešené veci; môžete jesť jedlo tých, ktorým bola daná kniha, a oni môžu jesť vaše vlastné jedlo; a ženy spomedzi veriacich a ženy spomedzi ľudí, ktorým bola kniha darovaná pred vami, po tom, čo im dáte ich výplatu cti, pri sobáši...“)

Zakončil povediac, že jediná vec, ktorú vyčíta kresťanom, je to, že sfalšovali Bibliu tým, že odmietli veriť v Korán.“

Po rozbore všetkého toho, čo mi môj marabout práve povedal, môj postoj k Biblii sa zmenil a začal som sa o ňu zaujímať, nezabúdajúc na to, že podľa slov môjho marabout mohla obsahovať falošné veci.

Bez vedomia pastora som začal pátrať: zakaždým, keď šiel von, šiel som do jeho knižnice, aby som čítal z Biblie, začínajúc knihou Genezis, Exodus a tiež Evanjeliami. Počas mojich čítaní som nikdy nestretol jediný úryvok, ktorý by sa rúhal Bohu, ako to hovoria niektorí z našich marabout, ale naopak, texty, ktoré vyvyšovali meno Boha.

 

Ježiš je mocný, mocný.......

 

Napriek týmto objavom som si zachoval zatvrdlivé srdce a nechcel som opustiť moju pozíciu obrancu islamu, náboženstva mojich rodičov. Vyzval som pastora a povedal som mu, že vďaka mojej moci marabout sa stanem neviditeľným a vezmem spred jeho očí nejaké predmety z jeho domu, rovnako ako nejaké knihy, ako dôkaz nadradenosti mojej moci nad menom Ježiš.

Pastor mi povedal, aby som to ani len neskúšal, pretože meno Ježiš je meno, ktoré je nad všetkými menami a v ktorom sídli všetka moc Boha.

Trval som na svojom, že urobím tento pokus, majúc totálnu dôveru v moju formulku, a utiahol som sa, aby som sa na to pripravil. Recitoval som teda moju formulku a dal som sa na cestu k izbe pastora, ktorého som našiel sedieť. Trikrát som natiahol ruku, aby som mu vzal knihy a predmety, ako som predtým hovoril - on ma videl a povedall mi, aby som nechal predmety na svojom mieste.

Začal som sa triasť ako osika a nemohol som vysloviť nič iné iba tieto slová: „Ježiš je mocný, mocný, On je mocný!“

Pastor mi potom vysvetlil, že Ježiš je živý, naproti všetkým prorokom, ktorí zomreli, a že z tohto dôvodu ešte dnes koná zázraky v živote ľudských bytostí.

Pastor mi prečítal jeden úryvok z Biblie v Evanjeliu podľa svätého Marka 16, 15-20. To mi veľa povedalo a zaujalo ma to. Ako moslim som nemal istotu ohľadom mojej spásy a mohol som povedať iba „možno, ak Boh chce, budem spasený“.

Ten úryvok tvrdil: „Ten, kto uverí a bude pokrstený, bude zachránený“. Pýtal som sa teda pastora: „Si si istý svojou spásou?“ Bez váhania ma uistil, že ak by zomrel, mal istotu, že pôjde do raja, a citoval mi ešte dva úryvky z Biblie v Liste Efezanom 2,8-9 a v Prvom liste Jánovom 5,12-13. Jeho uisťovanie ma naplnilo zmätkom!

 

Na druhý deň som zašiel za mojím marabout, aby som mu povedal o svojich objavoch. Keď som mu hovoril o moci mena Ježiš, citoval mi text z Koránu (5/11), kde je povedané, že Boh dal Ježišovi moc konať zázraky, a potvrdil mi: „Je neodškriepiteľné, že kresťania dostali od Boha všetku moc, ktorú potrebujú, vďaka knihe, ktorú im Boh daroval, v ktorej je Mojžišov zákon (Pentateuch), Dávidove žalmy a Ježišove evanjeliá.“

Keď som mu hovoril o istote spásy, povedal mi, že „aj Mohamed hovorí v Koráne, že nevie, čo Boh urobí s ním a čo urobí s tými, ktorí ho budú nasledovať“. (Korán 46/9: „Povedz: čo sa týka poslov, ja nie som nejaká novinka a neviem, čo so mnou bude, ani s vami...“; Korán 24/56: „zaveďte modlitby a plaťte dane a počúvajte Posla, Možno vám bude udelené milosrdenstvo“)

A dodal, že aj s dobrými skutkami stále je tu problém s osudom, ktorý od narodenia určuje naše budúce miesto: peklo alebo raj. Takto, povedal mi, môžeme byť dobrým človekom, praktizujúcim vieru, a nájsť sa v pekle, lebo všetko záleží od rozhodnutia Boha.

 

Potreboval som svetlo!

 

Od toho dňa som sa triasol ohľadom toho, čo sa týka večnosti, a začal som si klásť všetky možné otázky, srdce naplnené pochybnosťami a starosťami, pýtajúc sa sám seba, kde je v tom všetkom pravda.

Takto som pri každej z mojich moslimských modlitieb vzýval Boha, aby sa mi zjavil: „Ó, Bože, veď ma! Z celého srdca ťa prosím, aby si ma osvietil. Ak islam je cestou, ktorá vedie k tebe, dovoľ, aby som po celý život ostal moslimom. Ak je ňou Kristus, zariaď, aby som sa stal kresťanom.“ Táto modlitba zodpovedá textu Koránu 1/5: „Veď nás po priamom chodníku.“

Vtedy ku mne Boh prehovoril cez jednu formulku, ktorú každý veriaci moslim musí recitovať na začiatku aj na konci modlitby: „Nech Boží pokoj a jeho milosrdenstvo je na Mohamedovi a na jeho rodine.“

Boh ku mne prehovoril cez túto formulku: Ako ja, ktorý hľadám pokoj s Bohom v mene Mohameda, mám prosiť o tento pokoj v prospech Mohameda a jeho rodiny?

Šiel som teda položiť túto otázku môjmu marabout, ktorý mi odpovedal toto: „Táto formulka požehnania a orodovania nie je iba citovaná Mohamedom, ale má byť tiež adresovaná pre všetkých Božích prorokov, ktorí sú ľuďmi ako my s ich chybami a s ich slabosťami.“

Spýtal som sa ho, či Ježiš je výnimkou, a on mi odpovedal, že nie.

Bol som prekvapený jeho odpoveďou a povedal som: „Ježiš zhrešil tak ako ostatní, aby potreboval modlitbu?“

„Nie“, odpovedal mi, „lebo ako hovorí Korán, Ježiš je svätý od materského lona a nikdy sa nepoddal satanovi.“ (Korán 19/19: „Nehovorí nič iné: ja som posol tvojho Pána, ktorý ti dáva dar čistého chlapca...“)

 

Čítajúc Korán som objavil Ježiša

 

Uvedomujúci si toto všetko, povedal som svojmu marabout, že sa stanem kresťanom, príjmuc Ježiša ako môjho Spasiteľa. On sa hneď pokúsil odhovoriť ma od toho, hovoriac, že čas Ježiša a Biblie už prešiel a že dnes je čas islamu.

Ale ja som mu povedal: „Ako to môžete povedať, keď aj podľa Koránu Ježiš je živý v nebi, zatiaľčo proroci ležia vo svojich hroboch?“

Môj marabout zostal vtedy prekvapený a pripustil, že podľa Koránu Ježiš je nositeľ evanjelia a že je znamením milosrdenstva Boha pre všetky národy. (Korán 5/46: „A my sme vyslali po ich stopách Ježiša, syna Márie, ako toho, kto potvrdzuje to, čo mal pred ním ohľadom Zákona. A my sme mu dali Evanjelium...“; Korán 19/21: „On hovorí takto! Je to pre mňa ľahké, hovorí tvoj Pán! A urobíme z neho znamenie pre ľudí a milosrdenstvo z našej strany. Je to uskutočnené.“)

Tento úryvok, citovaný mojim marabout, ma upokojil v mojom presvedčení, že jediná nádej na spásu - ako pre moslimov, tak aj pre kresťanov - je Ježiš.

Iné kontakty s inými marabout mi dovolili počuť tie isté odpovede ohľadom Ježiša. Niektorí dokonca priznali, že keby povedali ľuďom všetko to, čo Korán hovorí o Ježišovi, mnohí by nasledovali Ježiša.

Pokračoval som teda v mojom hľadaní v Biblii a v Koráne až do chvíle, keď som si v Koráne prečítal toto: 19/33,34: „A pokoj na mne v deň, keď som sa narodil a v deň, keď zomriem, a v deň, keď budem vzkriesený ako živý. Hľa, Ježiš, syn Márie, Slovo Pravdy, o ktorom ešte pochybujú.“

Pýtam sa teda môjho marabout: „Na koho sa ten úryvok adresuje? Kto sú tí, ktorí pochybujú o Ježišovi, o jeho smrti, o jeho zmŕtvychvstaní a o tom, že je Slovo Pravdy?“

Aj tentoraz mal môj marabout veľký problém odpovedať mi.

 

Prenasledovanie a pomoc Boha

 

Takto som sa 10. januára 1978 zveril Bohu v mene pána Ježiša Krista. Prijal som Krista večer toho dňa, spáliac všetky moje amulety a knihy marabout, kde som čerpal moc a formulky pre bielu mágiu.

Následkom môjho rozhodnutia som v ten istý večer musel čeliť prenasledovaniam zo strany mojich rodičov. Môj otec a moja matka prišli okolo polnoci k mojej posteli, aby ma plačom a vyhrážkami nútili vzdať sa mojej viery v Ježiša Krista: moja matka prisahala, že ma prekľaje, nadvihnúc svoj pravý prsník, ak sa ihneď nevzdám Krista (v našom prostredí, pravý prsník mamy je svätejší viac ako Boh. Preto ten, kto prisahá v mene Boha, je tu 50%-ná možnosť, že vám klame, ale ak prisahá na pravý prsník svojej matky, hovorí pravdu.)

Zostal som neoblomný napriek všetkým vyhrážkam. Môj otec sa vtedy rozčúlil. Povedal, že ma viac neuznáva ako syna a že ma vyháňa z rodiny, vezmúc mi všetko, čo mi daroval: izbu, nábytok, dokonca aj oblečenie. Obrátil sa ku mne a povedal: „Vypadni preč odtiaľto!“

Potom, čo som mu odovzdal moju batožinu s oblečením, chcel som odísť, keď ma zastavil a žiadal ma, aby som odložil aj šaty, ktoré som mal na sebe. Musel som mu teda dať moju košelu a moje nohavice, ale on kričal: „Vyzleč si aj slipy!“

V tej chvíli ho mama začala úpenlivo prosiť, aby ma nechať odísť aspoň v mojich slipoch, a on privolil.

Odišiel som od rodiny, vyhnaný rodičmi. Našťastie sa to stalo v noci.

Dostavil som sa na Misiu a potom, čo som preliezol múr, utiahol som sa do kaplnky. Na druhý deň mi kresťanskí bratia a sestry dali nejaké oblečenie. Podporovali ma modlitbou a ja sám som sa modlil za mojich rodičov a za všetkých mojich priateľov, ktorí ma prenasledovali kvôli mojej viere v Ježiša, vidiac za tým všetkým hnev diabla, ktorý sa rozpútal proti mne, aby ma donútil opustiť Ježiša, jedinú cestu, ktorá vedie k Bohu.

Boh vypočul moje modlitby a jedného dňa ma dal môj otec vyhľadať, aby som sa vrátil domov, a povedal: „Syn môj, som stále tvoj otec a nemôžem ťa opustiť!“

Takto som sa vrátil domov. Boh sa dotkol sŕdc mojich rodičov a dal im ochotu vypočuť si moje svedectvo a moje posolstvo. Nech je pochválený Boh za jeho nevýslovný dar, Ježiša Krista, v ktorom každé ľudské bytie môže dosiahnuť spásu! (Skutky 4,12)

 

Čím som sa stal po mojom obrátení

 

Boh vykonal mnohé veci v mojom živote. Porozuhodné zmeny sa stali podľa toho, čo hovorí Biblia v Druhom liste Korinťanom 5,17: „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.“

Moje chápanie duchovných vecí sa zmenilo: odteraz vidím Boha ako Otca plného lásky a súcitu.

 

Mohammed

 

(Súkromný preklad z francúzštiny. Zdroj: http://christweb.free.fr/page17.html)