Choď na obsah Choď na menu
 


Pokánie - čo je to a načo?

24. 7. 2011

 

 

Pokánie – čo je to a načo?

 

NECH SI KTOKOĽVEK, BOHU NEUNIKNEŠ!

Boh je Láska a On Ťa bude súdiť z lásky.

Daj pozor! Čo ak sú tieto slová Jeho upozornením? Zamysli sa...

 

Droga je nebezpečná tým, že vytvára ilúziu príjemnosti.

Alkohol je nebezpečný tým, že vytvára ilúziu radosti.

Hriech je nebezpečný tým, že vytvára ilúziu slobody a dobrých pocitov, ba až ilúziu lásky...

Hriech existuje, ako existuje aj diabol, satan a peklo, ako existuje aj Boh, Láska i nebo.

 

Hriech je choroba ducha, ako napríklad rakovina je choroba tela a depresia choroba duše.

Neliečená rakovina spôsobí smrť.

Neliečená depresia vedie k samovražde.

Neliečený hriech spôsobí zatratenie.

Telo a psychiku pomáhajú vyliečiť lekári liekmi. Ducha však môže vyliečiť len Boh milosťou.

 

Ak človek má hriech a tvrdí, že to hriech nie je, alebo že to za hriech nepokladá, to ešte neznamená, že je bez hriechu.

Takisto ako keď človek žije, akoby Boha nebolo, alebo sa vysmieva, že Boh nič nerobí, alebo tvrdí, že žiaden Boh neexistuje, to ešte neznamená, že Boh nie je a že nekoná.

 

Boh má svoj čas a nikto, nech by bol akokoľvek opovážlivý, neunikne z Jeho ruky.

Aj keby mal človek čokoľvek a so širokým úsmevom si užíval slobodu, ak ostane v hriechu, bude súdený a odsúdený.

A aj keby mal človek na svedomí všetky vraždy, smilstvá, krádeže a všetku zlobu sveta, ak to úprimne oľutuje s cieľom vynaložiť všetko, aby sa to už nestalo, a vyzná to v spovedi (ak je pokrstený), alebo sa dá pokrstiť (ak je nepokrstený), bude mu odpustené a nebude súdený, pretože Ježiš zomrel za každého a kajúcemu hriešnikovi daruje milosť.

 

Okrem hriechov proti Desatoru (1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal; 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo; 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni; 4. Cti svojho otca a svoju matku; 5. Nezabiješ; 6. Nezosmilníš; 7. Nepokradneš; 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu; 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho; 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.), sú aj

-          hlavné hriechy (pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť, obžerstvo, hnev, lenivosť),

-          veľmi vážnych deväť cudzích hriechov (1. na hriech radu dať; 2. iných na hriech podnecovať; 3. iným kázať hrešiť; 4. na hriech iných privoliť; 5. iným pri hriechu pomáhať; 6. pri hriechu iných mlčať; 7. hriechy iných zastávať; 8. hriechy netrestať; 9. hriechy iných chváliť),

-          šesť hriechov proti Duchu Svätému (1. opovážlivo sa spoliehať na Božie Milosrdenstvo; 2. pochybovať o Božom Milosrdenstve; 3. odporovať poznanej zjavenej pravde; 4. závidieť blížnemu Božiu milosť; 5. zatvrdiť si srdce voči spasiteľnému napomenutiu; 6. tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti) a

-          hriechy zanedbávania dobrého, keď človek mohol a mal robiť dobro, ale ho neurobil (dávať jesť hladným, dávať piť smädným, prichýliť pocestných, odievať nahých, navštevovať chorých, poskytovať pomoc väzňom, pochovávať mŕtvych, napomínať hriešnikov, poúčať nevedomých, dobre radiť pochybujúcim, tešiť zarmútených, trpezlivo znášať krivdu, odpúšťať ubližujúcim, modliť sa za živých a mŕtvych).

 

Pokrstený by mal dbať aj na pätoro cirkevných prikázaní (1. v nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši; 2. zachovávať prikázané dni pokánia; 3. aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť; 4. uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi; 5. podporovať cirkevné ustanovizne).

 

Tak, ako sa narkoman a alkoholik ťažko zriekajú svojej drogy, keď už na ňu privykli, tak sa aj hriešnik ťažko zrieka hriechu, keď sa stal dennou súčasťou jeho života.

A ako odvykanie narkomana a alkoholika je bolestné, ale stojí za to, tak aj náprava hriešnika nazývaná „pokánie“ je ťažká, ale stojí za to.

 

Obráť sa!

Kajaj sa!

Modli sa!

Zriekni sa hriechu a prijmi Ježiša za svojho Pána. Nech On vládne v Tvojom živote a zlu sa otoč chrbtom, aj keby „voňalo“ všetkými príjemnosťami sveta.

A pamätaj, že podmienkou každého odpustenia je to, aby každý a bez podmienok odpustil svojim dlžníkom a nepriateľom, ako nás učil Pán v modlitbe „Otče náš“.

Boh sa vysmievať nedá a všetko príde na svoj čas

 

 

(Zdroj: http://www.facebook.com/#!/notes/mikul%C3%A1%C5%A1-artim/podnet-na-pok%C3%A1nie-a-spytovanie-svedomia-pred-ve%C4%BEkou-nocou/141529259248837)